O serwisie

 

            Zapraszamy do serwisu Mindsloter.com. Oddajemy Wam platformę stworzoną dla wszystkich, którzy chcą razem z innymi tworzyć i rozwijać pomysły. Głównym założeniem jakie towarzyszyło nam przy tworzeniu portalu była chęć rozwoju relacji między ludzkich, rozszerzenie sposobu kontaktów między nimi, tworząc wirtualne społeczeństwo funkcjonujące na zasadzie Hive Mind. Każdy wątek stworzony przez użytkownika ma szansę trafić do dowolnej osoby zarejestrowanej na portalu z dowolnego miejsca na świecie, dzięki czemu każdy może się dowiedzieć o Tobie i Twoich pomysłach.

             Zbuduj sięć powiązań, która obejmie cały świat i dziel się z innymi użytkownikami wiedzą, pomysłami, wymieniaj doświadzenia, sprzedawaj lub kupuj.

             Mamy nadzieję, że razem z każdym nowym użytkownikiem będzie się rozwijał również serwis, tak by dostarczyć swoim użytkownikom jak najwięcej możliwości.

 

 

 

Regulamin

            Korzystanie z serwisu Mindsloter lub dostęp do niego, jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika, niniejszego regulaminu i zasadami zachowań wraz z ewentualnymi zmianami.

1. Prywatność i dane użytkowników, wraz z udostępnianą przez nich treścią jest bardzo ważna i serwis Mindsloter przykłada wszelkich starań o zachowanie ich bezpieczeństwa. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie Mindsloter i może określać sposób udostępniania ich poprzez ustawienia stopnia prywatności.

2. Użytkownik korzystając z serwisu i publikując w nich treści objęte prawem własności intelektualnej, [takie jak zdjęcia, filmy itp.], przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez siebie treści objętych prawem własności intelektualnej w ramach serwisu lub w związku z nim. Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, nie obejmuje przypadku gdy zostały one udostępnione innym osobom, które jej nie usunęły.

3. Publikacja przez użytkownika treści bez określenia zakresu dostępności wiąże się z tym, iż dane otrzymują status publiczne i są dostępne dla każdego użytkownika wraz z informacji o samym użytkowniku (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).

4. Wszelkie sugestie i opinie użytkowników o serwisie Mindsloter i jego działaniu są pożądane, jednakże ich przekazanie następuje dobrowolnie i ich wykorzystanie nastąpi bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia.

5. Serwis Mindsloter przyjmuje za priorytet bezpieczeństwo danych użytkowników, ale nie może udzielić takiej gwarancji. By dbać o bezpieczeństwo serwisu użytkownicy powinni przestrzegać następujących postanowień:

- Zakazane  jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych w serwisie Mindsloter.

- Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu Mindsloter z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.

- Zabronione jest prowadzenie w serwisie Mindsloter nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.

- Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.

- Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.

- Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.

- Niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają elementy nagości, a także drastyczną i lub nieuzasadnioną przemoc.

- Niedozwolone jest tworzenie i obsługa aplikacji zawierających treści związane z alkoholem, matrymonialne lub inne przeznaczone dla osób dorosłych (dotyczy także reklam) bez zastosowania odpowiednich ograniczeń wiekowych.

- Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Mindsloter do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.

- Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu Mindsloter, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu Mindsloter.

- Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Regulaminu i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.
 6. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do naszych zasad i wszystkich odnośnych praw w przypadku publikowania lub proponowania konkursu, prezentów reklamowych lub loterii („promocje”) w ramach korzystania z serwisu Mindsloter.

7. Użytkownicy przy rejestracji konta podają swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz pozostałe dane rejestracyjne tj. miejsce zamieszkania, datę urodzenia. itd. Poniżej zawarto przyjęte przez użytkownika zobowiązania względem serwisu Mindsloter, które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta, tak by przestrzegając je zwiększyć bezpieczeństwo danych:

- Zabronione jest tworzenie fikcyjnych kont, poprzez podawanie fałszywych danych osobowych i tworzenie kont dla innej osoby bez jej pozwolenia.

- Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.

- Zablokowanie konta za naruszenie zasad obowiązujących w serwisie Mindsloter wiąże się zakazem utworzenia nowego konta bez wcześniejszej akceptacji przez serwis.

- Zabronione jest korzystanie z serwisu przez osoby poniżej 13 roku życia bez zgody opiekunów.

- Zabronione jest korzystanie z serwisu przez osoby skazane za przestępstwa seksualne.

- Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.

8. W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem powiadomienia o zaistniałej zmianie.

10. W przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, zasad zachowań lub narażenia nas na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części usług serwisu. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Użytkownik również ma prawo do usunięcia swojego konta, poprzez przesłanie prośby o usunięcie konta z serwisu.

 11. Serwis Mindsloter nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, również w momencie utraty danych.

12. Serwis Mindsloter nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z funkcji serwisu, związanych z przeprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie. Informacja o przerwach technicznych oraz czasie ich trwania serwis przekaże użytkownikom.

13. Serwis Mindsloter nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysyłanych przez użytkowników. Wiadomości, które treścią naruszają prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, będą blokowane, a ich autorzy mogą ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

14. Serwis Mindsloter nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane i udostępniane w serwisie, ponieważ nie są to materiały serwisu, a jego użytkowników. Serwis udostępnia jedynie platformę dla nich.

15. W momencie przedstawienia przez kogokolwiek żądań wobec serwisu w związku z działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi na nim przez użytkownika, zwalnia  on serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się zabezpieczyć przed stratami wynikającymi z odszkodowań, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju dotyczących takiego żądania.

16. Serwis Mindsloter ustala zasady zachowań użytkowników i dąży do ich przestrzegania, lecz nie ma kontroli nad działaniami użytkowników i nimi nie kieruje. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treści i informacje przesyłane lub udostępniane przez użytkowników.

17.Nie ponosimy odpowiedzialności za obraźliwe, niestosowne, obsceniczne, naruszające prawo lub budzące inne zastrzeżenia treści i informacje, które można znaleźć w serwisie.

Zasady zachowania

            Mindsloter daje użytkownikom z całego świata możliwość współtworzenia i dzielenia się wydarzeniami, opiniami, tworzenia i rozwijania międzyludzkich relacji. Relacje między ludzkie mające miejsce na Mindsloter rozwijają użytkowników wzbogacając ich wiedzę, światopogląd o spojrzenia ludzi z różnych stron świata.
            Dbając o indywidualnych użytkowników, Mindsloter zapewnia swobodę wyrażania opinii pod warunkiem przestrzegania standardów społeczności określonych na tej stronie.
            Prosimy o zapoznanie się z tymi standardami. Dowiesz się, jakie treści są na Mindsloterze dozwolone, a jakie treści mogą zostać zgłoszone i usunięte.

1. Bezpieczeństwo jest dla Mindslotera najważniejsze. Grożenie lub inne agresywne zachowania, również przygotowywania aktów przemocy jest zabronione. Wszelkie materiały związane z przemocą są blokowane i mogą być przekazane organom ścigania w przypadku uznania ich za realne zagrożenie dla bezpieczeństwa konkretnych osób lub bezpieczeństwa publicznego. Zakazane jest również propagowanie, planowanie działań, które spowodowały lub mogą spowodować szkodę materialną (w tym kradzież i akty wandalizmu). Umieszczanie treści graficznych propagujących przemoc jest  zabronione. Umieszczanie treści i sformułowań propagujących nienawiść jest zabronione.

2. W serwisie Mindsloter  wszelkie treści promujące samookaleczenie, zaburzenia odżywiania i używanie narkotyków, oraz inne skierowane przeciw życiu, lub zachęcające do takich zachowań są blokowane.

3. Żadne przejawy nękania i prześladowania nie są tolerowane na Mindsloterze. Użytkownicy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie o charakterze publicznym mając na uwadze, iż serwis będzie aktywnie reagował na wszelkie naruszenia godności innych osób. Wszelkiego rodzaju nękanie innych użytkowników wiadomościami jest również uważane za formę prześladowania.

4. Umieszczanie w serwisie Mindsloter treści pornograficznych jest surowo zabronione. Elementy zawierające nagość są dozwolone w ograniczonym zakresie, tak by nie ograniczać praw użytkowników do udostępniania treści, lecz jednocześnie mając na uwadze poszanowanie godności drugiego człowieka. 

5. Użytkownicy Mindslotera wchodzą w relacje ze sobą jako konkretne osoby nie będące anonimowymi jednostkami.  Podszywanie się pod inne osoby, tworzenie wielu kont lub nieautoryzowane reprezentowanie instytucji lub organizacji jest zabronione. Zakazane jest publikowanie danych osobowych innych osób.

6. Mindsloter w pełni respektuje prawa autorskie, prawa dotyczących znaków handlowych i innych praw własnościowych, stawiając sobie za cel oprócz tworzenia relacji międzyludzkich, również rozwój i prawo do własności pojedynczych osób

            Jeśli w serwisie Mindsloter zamieszczono zawartość łamiącą regulamin, prześlij nam informację o tym. Mimo wszystko, zgłoszenie treści nie jest równoznaczne z usunięciem ich z serwisu. Serwis mając na uwadze różnorodność kulturową i światopoglądową swoich użytkowników, oraz fakt iż treści mogą być odbierane przez różnych użytkowników w odmienny sposób, zastrzega sobie prawo do indywidualnej kontroli i obiektywnej oceny odnośnie elementów, wobec których złożono zgłoszenie.


 

Zarejestruj się