Regulamin

            Korzystanie z serwisu Mindsloter lub dostęp do niego, jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika, niniejszego regulaminu i zasadami zachowań wraz z ewentualnymi zmianami.

1. Prywatność i dane użytkowników, wraz z udostępnianą przez nich treścią jest bardzo ważna i serwis Mindsloter przykłada wszelkich starań o zachowanie ich bezpieczeństwa. Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie Mindsloter i może określać sposób udostępniania ich poprzez ustawienia stopnia prywatności.

2. Użytkownik korzystając z serwisu i publikując w nich treści objęte prawem własności intelektualnej, [takie jak zdjęcia, filmy itp.], przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich publikowanych przez siebie treści objętych prawem własności intelektualnej w ramach serwisu lub w związku z nim. Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, nie obejmuje przypadku gdy zostały one udostępnione innym osobom, które jej nie usunęły.

3. Publikacja przez użytkownika treści bez określenia zakresu dostępności wiąże się z tym, iż dane otrzymują status publiczne i są dostępne dla każdego użytkownika wraz z informacji o samym użytkowniku (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).

4. Wszelkie sugestie i opinie użytkowników o serwisie Mindsloter i jego działaniu są pożądane, jednakże ich przekazanie następuje dobrowolnie i ich wykorzystanie nastąpi bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia.

5. Serwis Mindsloter przyjmuje za priorytet bezpieczeństwo danych użytkowników, ale nie może udzielić takiej gwarancji. By dbać o bezpieczeństwo serwisu użytkownicy powinni przestrzegać następujących postanowień:

- Zakazane  jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych w serwisie Mindsloter.

- Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu Mindsloter z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.

- Zabronione jest prowadzenie w serwisie Mindsloter nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.

- Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.

- Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.

- Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.

- Niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają elementy nagości, a także drastyczną i lub nieuzasadnioną przemoc.

- Niedozwolone jest tworzenie i obsługa aplikacji zawierających treści związane z alkoholem, matrymonialne lub inne przeznaczone dla osób dorosłych (dotyczy także reklam) bez zastosowania odpowiednich ograniczeń wiekowych.

- Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Mindsloter do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.

- Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu Mindsloter, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu Mindsloter.

- Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Regulaminu i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.
 6. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do naszych zasad i wszystkich odnośnych praw w przypadku publikowania lub proponowania konkursu, prezentów reklamowych lub loterii („promocje”) w ramach korzystania z serwisu Mindsloter.

7. Użytkownicy przy rejestracji konta podają swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz pozostałe dane rejestracyjne tj. miejsce zamieszkania, datę urodzenia. itd. Poniżej zawarto przyjęte przez użytkownika zobowiązania względem serwisu Mindsloter, które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta, tak by przestrzegając je zwiększyć bezpieczeństwo danych:

- Zabronione jest tworzenie fikcyjnych kont, poprzez podawanie fałszywych danych osobowych i tworzenie kont dla innej osoby bez jej pozwolenia.

- Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.

- Zablokowanie konta za naruszenie zasad obowiązujących w serwisie Mindsloter wiąże się zakazem utworzenia nowego konta bez wcześniejszej akceptacji przez serwis.

- Zabronione jest korzystanie z serwisu przez osoby poniżej 13 roku życia bez zgody opiekunów.

- Zabronione jest korzystanie z serwisu przez osoby skazane za przestępstwa seksualne.

- Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.

8. W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby.

9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu pod warunkiem powiadomienia o zaistniałej zmianie.

10. W przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, zasad zachowań lub narażenia nas na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części usług serwisu. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Użytkownik również ma prawo do usunięcia swojego konta, poprzez przesłanie prośby o usunięcie konta z serwisu.

 11. Serwis Mindsloter nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją użytkowników, również w momencie utraty danych.

12. Serwis Mindsloter nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z funkcji serwisu, związanych z przeprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie. Informacja o przerwach technicznych oraz czasie ich trwania serwis przekaże użytkownikom.

13. Serwis Mindsloter nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysyłanych przez użytkowników. Wiadomości, które treścią naruszają prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, będą blokowane, a ich autorzy mogą ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.

14. Serwis Mindsloter nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane i udostępniane w serwisie, ponieważ nie są to materiały serwisu, a jego użytkowników. Serwis udostępnia jedynie platformę dla nich.

15. W momencie przedstawienia przez kogokolwiek żądań wobec serwisu w związku z działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi na nim przez użytkownika, zwalnia  on serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się zabezpieczyć przed stratami wynikającymi z odszkodowań, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju dotyczących takiego żądania.

16. Serwis Mindsloter ustala zasady zachowań użytkowników i dąży do ich przestrzegania, lecz nie ma kontroli nad działaniami użytkowników i nimi nie kieruje. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treści i informacje przesyłane lub udostępniane przez użytkowników.

17.Nie ponosimy odpowiedzialności za obraźliwe, niestosowne, obsceniczne, naruszające prawo lub budzące inne zastrzeżenia treści i informacje, które można znaleźć w serwisie.

18. Akcepracja Regulaminu wiąze się z akceptacją poltyki prywatnosci plików cookies.
Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika

- Definicje podstawowe
a. Cookies - Cookies to niewielkie ‘pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikcję Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
b. Strona www - oznacza stronę www którą oglądasz pod obecnym adresem www.
c. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
d. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
e. Administrator - oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

- Rodzaje stosowanych Cookies
a. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę www indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
b. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  * Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
  * Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
  * Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   * Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
   * Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

- Cel stosowania Cookies
a. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia :
   * Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
   * Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi
b. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach: a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

-  Prawa Użytkownika
a. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
b. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystująć do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

Konwersacja