Zachowania

            Mindsloter daje użytkownikom z całego świata możliwość współtworzenia i dzielenia się wydarzeniami, opiniami, tworzenia i rozwijania międzyludzkich relacji. Relacje między ludzkie mające miejsce na Mindsloter rozwijają użytkowników wzbogacając ich wiedzę, światopogląd o spojrzenia ludzi z różnych stron świata.
            Dbając o indywidualnych użytkowników, Mindsloter zapewnia swobodę wyrażania opinii pod warunkiem przestrzegania standardów społeczności określonych na tej stronie.
            Prosimy o zapoznanie się z tymi standardami. Dowiesz się, jakie treści są na Mindsloterze dozwolone, a jakie treści mogą zostać zgłoszone i usunięte.

1. Bezpieczeństwo jest dla Mindslotera najważniejsze. Grożenie lub inne agresywne zachowania, również przygotowywania aktów przemocy jest zabronione. Wszelkie materiały związane z przemocą są blokowane i mogą być przekazane organom ścigania w przypadku uznania ich za realne zagrożenie dla bezpieczeństwa konkretnych osób lub bezpieczeństwa publicznego. Zakazane jest również propagowanie, planowanie działań, które spowodowały lub mogą spowodować szkodę materialną (w tym kradzież i akty wandalizmu). Umieszczanie treści graficznych propagujących przemoc jest  zabronione. Umieszczanie treści i sformułowań propagujących nienawiść jest zabronione.

2. W serwisie Mindsloter  wszelkie treści promujące samookaleczenie, zaburzenia odżywiania i używanie narkotyków, oraz inne skierowane przeciw życiu, lub zachęcające do takich zachowań są blokowane.

3. Żadne przejawy nękania i prześladowania nie są tolerowane na Mindsloterze. Użytkownicy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie o charakterze publicznym mając na uwadze, iż serwis będzie aktywnie reagował na wszelkie naruszenia godności innych osób. Wszelkiego rodzaju nękanie innych użytkowników wiadomościami jest również uważane za formę prześladowania.

4. Umieszczanie w serwisie Mindsloter treści pornograficznych jest surowo zabronione. Elementy zawierające nagość są dozwolone w ograniczonym zakresie, tak by nie ograniczać praw użytkowników do udostępniania treści, lecz jednocześnie mając na uwadze poszanowanie godności drugiego człowieka. 

5. Użytkownicy Mindslotera wchodzą w relacje ze sobą jako konkretne osoby nie będące anonimowymi jednostkami.  Podszywanie się pod inne osoby, tworzenie wielu kont lub nieautoryzowane reprezentowanie instytucji lub organizacji jest zabronione. Zakazane jest publikowanie danych osobowych innych osób.

6. Mindsloter w pełni respektuje prawa autorskie, prawa dotyczących znaków handlowych i innych praw własnościowych, stawiając sobie za cel oprócz tworzenia relacji międzyludzkich, również rozwój i prawo do własności pojedynczych osób

            Jeśli w serwisie Mindsloter zamieszczono zawartość łamiącą regulamin, prześlij nam informację o tym. Mimo wszystko, zgłoszenie treści nie jest równoznaczne z usunięciem ich z serwisu. Serwis mając na uwadze różnorodność kulturową i światopoglądową swoich użytkowników, oraz fakt iż treści mogą być odbierane przez różnych użytkowników w odmienny sposób, zastrzega sobie prawo do indywidualnej kontroli i obiektywnej oceny odnośnie elementów, wobec których złożono zgłoszenie.


 

Konwersacja