Prawa

            Serwis Mindsloter w swojej działalności łączenia w korelacje różnych osób i ich poglądów, kładący nacisk na rozwój myśli i zachowań społecznych ma na uwadze zachowanie praw własności intelektualnej, z zachowaniem wszelkich praw autorskich.

1 W sytuacji stwierdzenia naruszenia praw autorskich użytkownik powinien zgłosić daną sytuację serwisowi poprzez przesłanie wiadomości na adres kontak@mindsloter.com, wraz z:

- dokładnym opisem zaistniałej sytuacji

- wskazaniem punktów świadczących o naruszeniu praw

- przesłanie materiałów potwierdzających posiadanie praw autorskich do danego materiału

- przesłanie danych kontaktowych w celu identyfikacji i umożliwienia kontaktu ze sobą, osób zainteresowanych

 

           

Konwersacja